Anasayfa » Alman Hastanesi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Alman Hastanesi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Alman Hastanesi
Sıraselviler Caddesi No:119
00000 İstanbul
Beyoğlu
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

:
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

Alman Hastanesi Misyon Vizyon Hedefler
Alman Hastanesi MisyonuÇa?da? bilgi ve son teknolojiyi kullanan, uluslararas? standartlar? ve meslek ahlak?n? benimseyen, hastan?n, ailesinin ve yak?nlar?n?n memnuniyetini önemseyen, haklar?n?n ve sosyal sorumlulu?unun bilincinde, her zaman öncü ve yenilikçi uygulamalar? ile ?referans bir hastane? olma özelli?ini sürdürmek.

Alman Hastanesi Vizyonu

Üstün nitelikli ekibi,ça?da? alt yap?s?, son teknolojiyi kullanan yenilikçi öncü uygulamalar?, akademik çal??malar? ve büyük tecrübesi ile sa?l?k hizmetlerinde, ?Türkiye?de bir model ve marka? olu?turman?n onuruyla hizmetlerini, s?n?rlar?m?z?n ötesinde ihtiyac? olan tüm ülkelere sunarak ?küresel sa?l?k hizmeti? vermek.

Alman Hastanesi Politika ve Hedefleri

Hasta ve ailesinin bütünsel memnuniyetini en üst düzeyde sa?lamak, Hastan?n, ailesinin ve yak?nlar?n?n memnuniyet ve önerilerini sistematik olarak ölçebilmek ve de?erlendirmek. Beklenti ve ihtiyaçlar? saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak. Hastaya ekonomik, h?zl? te?his ve h?zl? tedavi hizmeti sunmak. ?yile?tirme alanlar?n? tespit ederek, uygulamaya aktarmak. Deontolojik uygulamalarla çal??mak.

Ça?da? bilgi ve akademik çal??ma sonuçlar?n?n, hizmet kalitesini artt?rma ve güvence alt?na al?nmas?nda kullan?m?n? sa?lamak, Uluslararas? standartlarda bilimsel çal??malar? hizmet alanlar?nda kullan?ma sunmak. Uluslararas? bilimsel kongrelerde kurumsal yay?nlarla yer almak, kat?l?mlar? desteklemek. Hasta ve aileleri ile çal??anlar?n yararlanabilece?i, ça?da? bilgi bankalar? entegre etmek.

Ça?da? teknolojilerin kullan?m?n? sa?layarak, te?his ve tedavide öncü uygulamalarda bulunmak, Sa?l?k hizmetlerinde ça?da? teknolojilerin kullan?m?n? sa?lamaya yönelik uygulamalarda bulunmak.Teknoloji kullan?m? ile bütüncül sa?l?k hizmetlerinde, öncü ve yenilikçi giri?imlerle hizmet vermek.

Uluslararas? standartlar? benimseyen hizmet kalitesini sa?lamak ve sürdürmek, Tibbi ve idari uygulamalar?nda bütünsel kalite yönetimi ve JCI Akreditasyon Standartlar?n? ( Joint Commission International ) uygulamak. Tüm uygulamalar?nda, tüm çal??anlar?n kat?l?m? ile sürekli ölçüm, analiz ve iyile?tirmeyi sa?layacak yakla??mlarla çal???lmas?n? sa?lamak. Bu uygulamalar sonucunda belirlenmi? politika ve prosedürlere uygun hizmet verilmesini desteklemek.

Meslek ahlak? ile sosyal sorumlulu?unun bilincinde sa?l?k hizmeti sunmak, Hasta ve ailesinin hak ve sorumluluklar?n?n bilincinde hizmet tasar?m? ve uygulamalar?nda bulunmak. Tüm uygulamalar?nda bilimsel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak. Hasta ve ailesinin haklar?n?n korunmas?nda, savunucu ve destekleyici hizmet anlay???n? yerle?tirmek.

augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

Guncel Haberler:
Klini�in/Hastanenin g�ncel haberleri yok.
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.
göz hastaneleri - lasik - lazerle göz tedavisi merkezleri

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari