Anasayfa » Amerikan Hastanesi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Amerikan Hastanesi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Amerikan Hastanesi
Güzelbahçe Sokak, No: 20
00000 İstanbul
Nişantaşı
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

: Doç.Dr. Osman Oram, Dr. Faik Bankeroğlu, Dr. Davut Kohen, Dr. Yaşar Küçüksümer, Prof.Dr. Emel Başar, Dr. Yusuf Ziya Kumcuoğlu, Dr. Yılmaz Sivrikaya, Dr. Deniz Oral
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :

ANLAŞMALI KURUMLAR

- Anlaşmalı Olduğumuz Özel Sağlık Sigorta Şirketleri -
 • Acıbadem sigorta A.Ş.
 • American Life Hayat Sigorta A.Ş
 • Ak Sigorta A.Ş.
 • Axa Oyak Sigorta A.Ş.
 • Başak Sigorta A.Ş.
 • Demir Hayat Sigorta A.Ş.
 • Genel Sigorta A.Ş.
 • Genel Yaşam Sigorta A.Ş.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • Güven Sigorta A.Ş.
 • İsviçre Hayat Sigorta A.Ş.
 • Koç Allianz Sigorta A.Ş.
 • Kunart Medical Assistance (**)
 • Mednet (*)
 • Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
 • Promed (***)
 • İPA Matis (****)
 • Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş


  Mednet (*): Ak sigorta A.Ş., Ankara sigorta A.Ş., Birlik sigorta A.Ş., Aviva Hayat Emeklilik A.Ş., Demir Hayat sigorta A.Ş., Garanti Sigorta A.Ş, Genel Yaşam Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş., Global Hayat sigorta A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Şeker sigorta A.Ş. T. Genel Sigorta A.Ş.
  Kunart (**): Başak Sigorta A.Ş , American Life
  Promed (***) AK Sigorta A.Ş, İsviçre Sigorta A.Ş, Ankara Sigorta, Garanti Sigorta A.Ş., FORTIS Bank
  İPA (****) Axa Oyak Sigorta A.Ş

Anlaşmalı Olduğumuz Özel Yurtdışı Sağlık Sigorta/Assistance Şirketleri
 • Aetna Global Benefits
 • Blue Shields Blue Cross (yatarak tedavi)
 • Bupa İnternational (yatarak tedavi)
 • Canadian Forces Support Unit (Europ)
 • PPP Health Care(yatarak tedavi)
 • Tri Care
 • Euro-Center Turkey
 • Mondial Assistance
 • Remed Assistance
 • Turas (Turquie Assistance)
 • İnter Partner Assistance
 • International Health Insurance Denmark
 • J.Van Breda
 • Marm Assitance
 • Red Star


Anlaşmalı Olduğumuz Özel Kuruluşlar
 • Alarko Holding
 • Arçelik Spor Klubü
 • Aventis Pharma
 • Boyner Holding
 • Budget
 • Cerrahgil Gemi Acenteliği A.Ş.
 • Cerrahgil Denizcilik, Nakliyat A.Ş.
 • Dinners Club (Koçbank)
 • Divan Oteli
 • Doğan Yayın Holding
 • Eczacıbaşı İpek Kağıt
 • Ford Otomotiv San. A.Ş.
 • Güney Gaz
 • Karsan Otomotiv San. A.Ş.
 • Kurtsan İlaçları A.Ş.
 • Kuwait Hava yolları
 • Netaş Nortel Networks
 • N.V. Turkse PERENCO
 • Otacı İlaç kozmetik Besin Tic. A.Ş.
 • Otosan
 • Power Club
 • Renault-Mais
 • Roche Müstahzarları A.Ş.
 • İletişim Grubu Şirketleri
Rumeli Telekom A.Ş.
RT.Net İnternet Hiz. Ve Pazarlama tic. A.Ş.
O2 Oksijen Teknoloji Geliştirme ve Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Star Telekomunikasyon A.Ş.
Fırtına Lojistik ve Reklamcılık Tic. A.Ş.
Netbul İnternet Hiz. Ve Paz. Tic. A.Ş.

 • Sarıoğlu Denizcilik
 • TıpNet
 • T.C. Ziraat Bankası
 • Türkiye İş Bankası (Kardiyoloji, İnvaziv kardiyoloji, Nükleer Tıp)
 • Unilever Holding
 • Vakko Tekstil
 • Vadafone Telekomünikasyon A.Ş.
Konsolosluklar
 • Amerikan Konsolosluğu
 • Avustralya Konsolosluğu
 • Hindistan Konsolosluğu
 • İngiltere Konsolosluğu
 • İsrail Konsolosluğu
 • Kanada Konsolosluğu
 • Yeni Zelanda Konsolosluğu
 • Birleşik Arap Emirlikleri Konsolosluğu

Anlaşmalı Olduğumuz Vakıf, Dernek ve Odalar
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Levent Tenis Kulübü Derneği
 • Maliye Hesap Uzmanları Vakfı
 • Osmanlı Bankası Türkiye Per. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Saint Josephliler Derneği
 • Şeker Sigorta Personel Yardım Sandığı Vakfı
 • THY A O Personel Sosyal Yardımlaşma Vakfı
 • T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühendisler Odası
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
 • Darüşafaka Cemiyeti
Anlaşmalı Olduğumuz Okullar
 • Beşiktaş Koleji
 • Istanbul International Community College
 • Koç Lisesi
 • Koç Üniversitesi
 • Robert Kolej
 • TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları
 • Zeynep Mutlu Vakfı Kemer Kolej
 • Beykent Üniversitesi
 • British International School
Taksitli Kartlar
 • Worldcard (Vade farksız 6 taksit, Tek ödemelerde ilaç, malzeme, Dr. Hariç %5)
Uluslararası İş Birliği

 • The University Of Texas
  M.D. Anderson Cancer Center, Houston-Texas
 • Methodist Health Care SystemHouston-Texas
 • New York Presbyterian, The University Hospitals of Colombia and Cornell, New York
Anlaşmalı Olduğumuz Kamu Kuruluşları

KURUM KAPSAM

 • SSK İnvaziv Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi
 • Emekli Sandığı İnvaziv Kardiyoloji, Kardiyovaskuler Cerrahi, Genetik, Tüp Bebek
T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü va Sağlık Bakanlığı, Uluslararsı Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı (JAA) kriterlerine uygunluğu saptanan Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi?ni, yerli ve yabancı tüm sınıflardaki uçucu personelin ilk ve periodik muayenelerinin yapılabilmesi konusunda yetkili kıldı.

Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

1920 y?l?nda kurulan ve kuruldu?u günden itibaren teknolojinin en son tedavi gereçleriyle kendini her gün yenilemeyi bir gelenek haline getiren Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile ça?da? t?bb?n her dal?nda en kaliteli sa?l?k hizmetini sunuyor.
1995 y?l?nda Avrupa'n?n en büyük vak?flar?ndan biri olan Vehbi Koç Vakf? bünyesine geçen hastanemiz, klinik ara?t?rma, tan?, ayakta ve yat?l? tedavi olmak üzere, t?bb?n 42 uzmanl?k dal?nda hizmet veriyor. Türkiye'nin kar amac? gütmeyen ilk ve tam te?ekküllü özel hastanesi VKV Amerikan Hastanesi, 279 uzman doktor ve 1.038 sa?l?k ve destek personeli ile uluslararas? standartlardaki hizmetini 24 saat boyunca sürdürüyor. Hastanemiz, geli?en t?bb? tüm dünya ile ayn? anda takip etti?i gibi, The University Of Texas M. D. Anderson Cancer Center , Methodist Health Care System , New York Presbyterian - The University Hospitals Of Columbia and Cornell gibi yurtd??? ba?lant?lar?yla da çe?itli i?birliklerini sürdürüyor.
Amerikan Hastanesi Bina Ön Görünü?ü Her y?l dünyan?n ve Türkiye'nin çe?itli yerlerinden gelen 120 bini a?k?n hastay? tedavi eden VKV Amerikan Hastanesi, dünya standartlar?ndaki hizmet kalitesini, en son teknoloji ürünü t?bbi cihaz ve sistemlerin deste?inde sunuyor.
?stanbul'un i? ve yerle?im merkezlerinden biri olan Ni?anta??'ndaki Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, 7000 m2 alan üzerine kurulu, toplam 42.500 m2 kapal? alana sahip bir sa?l?k kompleksidir.
Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, uluslararas? üne sahip sa?l?k ve e?itim kurulu?lar? ile her y?l, t?bb?n çe?itli dallar?nda teknik ve teknolojik geli?melerin tart???ld??? konferanslar düzenleniyor.
Amiral L. Bristol taraf?ndan 1920 y?l?nda Amerikan Hastanesi ile ayn? anda kurulan Amerikan Hastanesi Hem?irelik Okulu da, Türkiye'nin ilk hem?irelik okulu olarak hastanenin ayr?lmaz ve vazgeçilmez bir parças? oldu. Say?lar? 1.500'ü a?an Amiral Bristol Hem?irelik Okulu mezunlar?, hastanemizin yan? s?ra, ülkemizin de kaliteli hem?ire ihtiyac?n?n kar??lanmas?nda önemli bir rol oynuyor. Okul, 1999 y?l?nda Koç Üniversitesi bünyesine geçerek, hem?irelik alan?nda lisans, yüksek lisans ve doktora programlar? sunmaya ba?lad?. Hastanede oldu?u kadar ülkemizde de lisans üstü hem?irelik e?itimine önem veren bir kurulu? olan Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, 1992 y?l?nda Vehbi Koç Vakf? Semahat Arsel Hem?irelik ve Ara?t?rma Merkezi'ni (SANERC) kurdu. Bu özel e?itim merkezinde, her y?l belirli uzmanl?k alanlar?ndaki e?itim programlar? destekleniyor. Planlanan yat?r?mlarla, Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi ve i?letmeleri, k?sa vadede Türkiye'nin uluslararas? kalitedeki sa?l?k hizmetlerini kar amac? gütmeden veren en önemli özel hastanesidir. Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi'nin dinamik ve ça?da? yönetim felsefesinin temelini, kaliteli ve kapsaml? t?bbi hizmet vermeyi sürdürebilmek amac?yla, sürekli e?itim ile insana yat?r?m ve en modern ekipman?n kullan?lmas? olu?turuyor.

Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, sa?l?k hizmetlerine verdi?i önemin yan? s?ra, kalite kontrol programlar? ve hasta ili?kileri hizmetleri ile hastan?n tüm isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimsiyor. Sa?l?k hizmetlerinde mükemmele ula?may? hedefleyen Vehbi Koç Vakf? Amerikan Hastanesi, herhangi bir dan??manl?k hizmeti almadan, yaln?zca Koç Toplulu?u kültürü ve birikimi ile yürütülen çal??malar sonucunda ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi ald?.

Tüm denetimleri uluslararas? denetim ve gözetim firmas? SGS Yarsley taraf?ndan yap?lan Amerikan Hastanesi'nin ald??? ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, özel hastane setifikasyonu konusunda yap?lan en kapsaml? çal??ma olmas? bak?m?ndan ayr? bir önem ta??yor. Hastanenin Vehbi Koç Vakf?'na devredilmesinin ard?ndan, "Toplam Kalite ve ?nsan Kaynaklar? Grubu" ve bu grubun bünyesinde "Kalite Sistemleri Bölümü" olu?turuldu.

augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

Guncel Haberler:
Klini�in/Hastanenin g�ncel haberleri yok.
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.
göz merkezi - lasik

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari