Anasayfa » Kayseri Göz Merkezi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Kayseri Göz Merkezi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Kayseri Göz Merkezi
Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi No:9 (Öğretmen Evi Yanı)
00000 Kayseri
Kocasinan
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri : Pazartesi-Cumartesi: 09.00-17.00

Doktorlarimiz

: Op.Dr.Fatih GÜNAN, Prof.Dr.Hakkı DOĞAN, Op.Dr.Kenan UĞURLU, Op.Dr. Abdulkerim COŞKUN, Op. Dr. İrfan DURUKAN, Op.Dr. Sertan GÖKTAŞ, Op.Dr. Salih ALTUN
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar : TÜRKÇE
Hollanda´dan gelmek isteyen hastalarımız EyeMIND Rotterdam´a başvurabilirler.

web site: http://www.eyemind.nl

EyeMIND aracılığıyla Hollanda´da önmuayene ve kontrollerde yapilmaktadir

NEDERLANDS
Patiënten uit Nederland kunnen zich voor ooglaseren ook aanmelden via EyeMIND ROTTERDAM.
website: http://www.eyemind.nl

Vooronderzoeken en nacontroles in Nederland ook via EyeMIND.
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar : Merkezimizde ABD Sağlık Örgütü ''FDA'' tarafından onaylanmış Nidek EC-5000CXII excimer lazer cihazı ve ''custom ablasyon-wavefront'' tedavisine imkan veren OPD-Scan tarama cihazları kullanılmaktadır.

Intralase Lasik
Bıçaksız Laser (Intralase) Femtosecond ile birlikte Excimer laser operasyonu baştan sona tamamen bilgisayar kontrollü laser ile gerçekleştirilebilecektir.

Dünyada 155 merkezde, Türkiye’de Istanbul, Ankara ve Izmir dışında sadece Kayserigöz Merkezi’nde Bıçaksız Laser ( Intralase ) cihazı kullanılmaktadır.

Pentacam
Excimer Laser başarısını en üst seviyeye taşıyan Pentacam cihazı kullanımı çok önemlidir. Pentacam cihazı kullanımı Kayseride sadece merkezimizde uygulanmaktadır.
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

GÖZÜNÜZ B?ZDE OLSUN?

Y?NE B?R ?LK? GERÇEKLE?T?RMEN?N HAKLI GURURUNU YA?IYORUZ
2004 y?l?nda, Kayseri?de hizmete giren ve göz sa?l???yla ilgili her türlü soruna 365 gün, 24 saat kesin çözüm getirerek Orta Anadolu?da yeni bir dönem ba?latan Kayseri Göz Merkezi, sizlere en iyiyi sunmay? ilke edinmi?tir. Kayseri Göz Merkezi göze dair tüm sa?l?k hizmetlerini ?ehir merkezinde ula??m? kolay, 6 katl? ve 1800 m lik kapal? alan üzerine tesis edilmi?, modern donan?ml? binas?nda sunmaktad?r. Merkezimizde tam te?ekküllü dünya standartlar?na uygun 2 Ameliyathane, 8 Muayene odas?, KBB poliklini?i, Excimer Laser Ünitesi, Intralase (B?çaks?z Laser), Laboratuvar, Tetkik odalar?, Acil Odas? ve bunlara ilave 10 Yatak kapasiteli Özel Hasta Odalar? bulunduran bir yap?ya sahiptir. Anadolu?nun en büyük ve Türkiye?nin say?l? birkaç merkezinden biri olarak, verdi?i ilkeli sa?l?k hizmeti, sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, Profesör ve Uzman doktorlardan olu?an deneyimli medikal kadrosu, 40?? a?k?n personeli ve ça?da? yönetim anlay???yla k?sa sürede Türkiye?nin say?l? birkaç merkezi aras?ndaki yerini alm??t?r.

Merkezimiz hekimleri Kayseri?de ilk Fako cerrahisi, Ilk Excimer Laser uygulamas? sonras?nda yine bir ilki gerçekle?tirerek B?çaks?z Laser (Intralase) uygulamas?n? da Türkiye?de birkaç merkezle beraber Kayseri?de ilk kez Kayserigöz Merkezi doktorlar? da ba?lam??t?r.

Merkezimizde laser tedavisi uygulayan doktorlar?m?z 10 y?ll?k bir deneyime sahip olup, binlerce hastaya laser tedavilerini ba?ar?yla uygulam??lard?r.

?LER? TEKNOLOJ??

Kayseri Göz Merkezi olarak T?p bilimindeki yeni bilgi ve uygulamalar? size sunma konusunda öncülük ederken, t?p teknolojisindeki son geli?meleri de yak?ndan takip ediyor ve dünyada en çok tercih edilen cihazlarla sizlere hizmet veriyoruz. Merkezimizde ABD Sa?l?k Örgütü ''FDA'' taraf?ndan onaylanm?? Nidek EC-5000CXII excimer lazer cihaz? kullanmaktay?z. Dünyada 155 merkezde, Türkiye?de Istanbul, Ankara ve Izmir d???nda sadece Kayserigöz?de B?çaks?z Laser ( Intralase ) cihaz? kullan?yoruz. Intralase ile birlikte excimer laserin tüm a?amalar? laser ile gerçekle?mektedir. ''Custom ablasyon-wavefront'' tedavisine imkan veren OPD-Scan tarama cihazlar? kullan?lmaktad?r. Ayr?ca OCT ( Göz kornea topografi cihaz?) hizmetinize girmi?tir. Excimer Laser ba?ar?s?n? en üst seviyeye ta??yan Pentacam cihaz? kullan?m? çok önemlidir. Pentacam cihaz? kullan?m? Kayseride sadece merkezimizde uygulanmaktad?r.

DÜNYA ?LE ENTEGRE?

Ayr?ca yurtd???nda birçok merkezde bulunan KBB klini?i merkezimizde mevcut olup KBB ile ilgili tüm te?his ve ameliyatlarda yap?lmaktad?r.

Her sektörde oldu?u gibi t?pta da verilen hizmetin kalitesi teknolojik geli?me ve bilimsel çal??malar?n takibi ve bunlar?n uygulamalar? ile art?rmaktad?r. Kayseri Göz Merkezi kulland??? teknolojileri dünyadaki geli?melere paralel olarak yenilemektedir. Hekimlerimizin oftalmoloji alan?nda yapt??? çal??malar bölgemizdeki göz hekimlerine kaynak olmaktad?r.

TEMEL HEDEF?M?Z GÖZLER?N?Z?
Kayseri Göz Merkezi?nden içeri girdikten sonra sizleri konforlu ve ferah bir ortamda, s?cak bir ilgi ve güler yüzle kar??lay?p; Tedaviniz süresince kendinizi evinizde hissetmenizi ve hastanede oldu?unuzu unutman?z? sa?l?yoruz. Merkezimizden ayr?l?rken gözlerinizin gülü?ünü görmek en büyük kazanc?m?z olmakta.

SÖZ VERD?K GÖZÜNÜZE GÖZÜMÜZ G?B? BAKACA?IZ?!!!

M?SYONUMUZ
Konusunda tecrübeli ve tak?m ruhu ile görev yapan uzman doktor ve sa?l?k personelinin bilgi ve tecrübelerinin son teknolojiyle bir araya geldi?i, profesyonel idari yönetim kadrosu idaresinde hastalar?m?za dünya standartlar?nda sa?l?k hizmetini t?p eti?ine ve hasta haklar?na sayg?l? olarak sunmak.


V?ZYONUMUZ
Sadece Orta Anadolu da de?il, tüm Türkiye de bilimsel ve teknik alanlar yan?nda sosyal konularda da sorumluluk bilinciyle hareket ederek örnek ve lider kurulu?lar?ndan biri olmak.


DE?ERLER?M?Z
Faaliyet alan?m?zda son teknoloji cihazlar? ve teknikleri üstün beceriyle kullanmak

Tak?m ruhu ve çal??an memnuniyetini temel alarak mevcut potansiyelimizi en verimli ?ekilde kullanmak

Hastalar?m?zdan gelecek her türlü ele?tiriyi en kaliteli ve mükemmel hizmeti sunmak için kendimize rehber olarak seçtik
-------------------------------------------------------------------
augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

Guncel Haberler:
BIÇAKSIZ LAZER (İNTRALASE) ANADOLUDA İLK KEZ VE SADECE KAYSERİGÖZ MERKEZİNDE 16-06-2008
Mükemmel bir görüş için ilk seçenek olan bıçaksız lazer (İNTRALASE) Anadolu'da ilk kez ve sadece KAYSERİGÖZ merkezinde.
 devamını okuyunuz
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.
izmir göz merkez - laser göz tedavisi - laser göz tedavisi

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari