Anasayfa » Osmanoğlu Kliniği
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Osmanoğlu Kliniği
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Osmanoğlu Kliniği
Abide-i Hürriyet Cad. No:226/1
00000 İstanbul
Şişli
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

:
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

Osmano?lu Klini?i





Osmano?lu Klini?i, 1981 y?l?nda ?i?li ilçemizde Dr. Salih Osmano?lu öncülü?ünde kurulmu?tur. Dr. Salih Osmano?lu mesle?in duayenlerinden olup köklü bir hastanecilik geçmi?ine sahiptir. 1958 y?l?nda ?stanbul'da özel hastanelerin ilklerinden olan Laleli Te?his Klini?i ile halk?m?za hizmet vermeye ba?lam??; 2000'li y?llarda da geçmi?ten gelen bilgi birikimi ve deneyimi ile sa?l?k sektörünün köklü ve güvenilir kurumu olan OSMANOGLU KL?N?G?'nde hizmetine devam etmektedir.




Osmano?lu Klini?i 50 yatakl? bir cerrahi hastanedir.



8 suit,



40 tek ki?ilik hasta odas?,



8 yo?un bak?m yata??,



4 ameliyathane,



1 küçük cerrahi ameliyathanesi,



1 do?umhane ile hasta ve hekimlerimize hizmet sunmaktad?r.





Genel poliklini?in tüm dallar?nda hekim kadrosu mevcuttur.



Son derece geli?mi? otomatik, dijital cihaz?lar ile donat?lm?? T?bbi Tahlil Laboratuar? hasta ve hekimlerimizin her türlü ihtiyac?na güvenilir ?ekilde cevap verebilecek niteliktedir.



Kad?n Hastal?klar? ve Do?um bölümünde günün her saatinde tan?, tedavi ve do?um uygulamalar?, uzman doktorlardan olu?an ekip taraf?ndan, ça?da? teknolojik yenilikler e?li?inde yap?lmaktad?r. Osmano?lu Klini?i ameliyathaneleri ve yo?un bak?m bölümleri de dahil olmak üzere 24 saat hizmet vermektedir.





?i?li ilçemizde sa?l?k sorunlar?n?z?n çözümü için huzur duyarak, güvenerek ba?vurabilece?iniz, hastay? istismar etmeyen, etik kurallara s?ms?k? ba?l?, deneyimli, ciddi, bilimsel t?bbi yakla??mlar sunan kadrosu ile Osmano?lu Klini?i daima hizmete haz?rd?r.





Osmano?lu Klini?i T?bbi Görüntüleme ve Tan? Merkezi, ça?da? teknolojiyi yak?ndan izleyen bölümdür. Radyoloji, Ultrasonografi, Renkli Doppler, Mamografi, Ekokardiografi ve Kemik yo?unlu?u ölçümü bölümlerinde uzman hekimlerimiz son sistem ve en son model cihazlar ile çal??makta olup güvenilir te?hise ula?mak için hiçbir fedakarl?ktan kaç?lmamaktad?r.





Göz sa?l??? için geli?tirilen uluslar aras? standartlardaki en ileri teknoloji ürünü donan?m?yla, Türkiye'nin say?l? göz sa?l??? merkezlerinden biri olan Osmano?lu Göz Merkezi, tan?dan tedaviye, cerrahi müdahaleden göz nakline kadar tüm göz sorunlar?n?n çözümlenmesinde güvenle ba?vurabilece?iniz bir adrestir.


augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije
Guncel Haberler:
Klini�in/Hastanenin g�ncel haberleri yok.
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.
lazerle göz çizdirme

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari