Anasayfa » Talya Göz Merkezi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Talya Göz Merkezi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Talya Göz Merkezi
5M Migros Kavşağı İlerisi / Atatürk Bulvarı (makro yanı) No:130
00000 Antalya
Konyaaltı
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

:
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :

TÜRKÇE
Hollanda´dan gelmek isteyen hastalarımız EyeMIND Rotterdam´a başvurabilirler.

web site: http://www.eyemind.nl
tel: 0031-10-242 98 81
cep: 0031-614- 444 900

EyeMIND aracılığıyla Hollanda´da önmuayene ve kontroller için gidebileceğiniz şehirler:
Amsterdam
Rotterdam
Nijmegen
Kampen
Oegsgeest
Heerlen
Dronten
Den Bosch
Hilversum ve
Wageningen

NEDERLANDS
Patiënten uit Nederland kunnen zich voor ooglaseren ook aanmelden via EyeMIND ROTTERDAM.
website: http://www.eyemind.nl
tel: 0031-10-242 98 81
mob: 0031-614- 444 900

Vooronderzoeken en nacontroles in de volgende plaatsen:
Amsterdam
Rotterdam
Nijmegen
Kampen
Oegsgeest
Heerlen
Dronten
Den Bosch
Hilversum en
Wageningen
------------------------------------

Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

Talyagöz, göz hastal?klar? tan?, tedavi ve cerrahilerinin yap?ld??? ihtisas (dal) merkezi statüsünde, 10 katl? binas?nda 1900 m2 kapal? alanda sadece göz hastal?klar?na sa?l?k hizmeti vermektedir.

Özellikle son 10 y?ld?r cihaz teknolojilerindeki geli?meler göz hastal?klar?n?n tan?lar?nda, tedavilerinde ve cerrahilerinde yeni bir ç???r açm??t?r. Son yüzy?lda insanlar?n ya?am standartlar?n?n ve ya?amdan beklentilerinin de artmas?na paralel olarak cihaz teknolojisinde geli?me ihtiyac? h?zl? bir ivme kazanm??t?r. Son derece dinamik ve yeniliklere aç?k olan göz bran??nda cihaz anlam?nda teknolojik donan?ma sahip olman?n yan?nda bu teknolojileri takip eden ve cihazlar? ustal?kla kullanabilen hekimlere ihtiyaç vard?r.


Talyagöz bu ba?lamda gözün her departman?nda kendini geli?tirmeyi hedef edinmi? uzman göz doktorlar?n? bir araya getirerek göz hastal?klar?, tedavileri ve cerrahileri konusunda Akdeniz bölgesindeki ve yurt d???ndaki hastalar?na kaliteli sa?l?kl? hizmeti vermektedir.


Talyagöz butik hastane özelli?inde olup, hasta odalar? otel odalar? ?eklinde dizayn edilmi?tir. Çocuk hastalar?m?z için oyun salonu, hastalar?m?z?n bekleme sürelerinde ho?ça vakit geçirebilmeleri amac?yla düzenlenmi? Cafe Talyam?z mevcuttur.


Talyagöz'ün amac?; göz hastal?klar?na hizmet vermenin yan? s?ra koruyucu göz hekimli?idir. Bu anlamda merkezimizde periyodik olarak seminerler yap?lmakta, hasta ve yak?nlar? göz hastal?klar? hakk?nda bilgilendirilmekte ve hastalar?m?z?n hastal?klar?yla ya?amlar?n? idame ettirebilmeleri için destek verilmektedir.


Sadece ihtiyaç duydu?unuzda de?il, Talyagöz her zaman göz sa?l???n?z için yan?n?zdad?r. Talyagöz olarak gelecekteki hedefimiz göz hastal?klar? alan?nda hem teknolojik hem de bilgi anlam?nda tüm yenilikleri takip etmek, verdi?imiz sa?l?k hizmetini her zaman en yüksek ç?tada tutabilmektir. Her hastal?kta oldu?u gibi göz hastal?klar?nda da erken tan? ve tedavinin önemi bilinmektedir. "Ne gördü?ünüz sizin için, Ne kadar gördü?ünüz bizim için önemlidir" slogan? ile ç?kt???m?z bu yolda ana hedefimiz koruyucu hekimliktir.


Talyagöz; Akdeniz bölgesinde göz hastal?klar? konusunda en kaliteli hizmeti verebilmeyi amaç edinmi? ve bu yolda gösterdi?i geli?melerle yurtd???ndan gözlüklerinden kurtulmak isteyen turistleri getirerek sa?l?k turizminde Antalya'da göz alan?nda ilk at?l?m? yapm?? olman?n hakl? gururunu ya?amaktad?r.

Opr. Dr. Mehmet ABAY Opr. Dr. Mehtap ABAYaugenlaser
, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije
Guncel Haberler:
Klini�in/Hastanenin g�ncel haberleri yok.
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.
istanbul hastaneler

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari