Anasayfa » Turkiye Hastanesi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Turkiye Hastanesi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Turkiye Hastanesi
Darülacaze Cad.
00000 İstanbul
Şişli
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

:
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

Temel de?er ölçümüz: Hastalar?m?z?n memnuniyeti

Sevgili Türkiye dostlar?..

Türkiye Hastanesi olarak; do?ru zamanda, do?ru tan? ile do?ru tedavi ve sat?n al?nabilir do?ru sa?l?k hizmeti sunmay? görev say?yoruz. Bu onurlu görevi yerine getirirken ?hasta memnuniyeti? sa?lamay? temel ilke olarak kabul ediyoruz. Türkiye Hastanesi mensuplar? olarak bu ilkenin ya?at?lmas?na büyük önem veriyoruz.

Hiç ku?kusuz ??memnuniyet?? kavram?na s?n?r konulamayaca??n? biliyoruz. Bu bilinçle, sürekli daha iyiye, daha güzele ula?mak için ça?da? teknolojiyi izlemekle birlikte, kendimizi de sürekli geli?tirmenin gereklili?ine inan?yoruz.

Yine inan?yoruz ki, ne kadar iyi ve ileri olunursa olunsun, e?er sunulan hizmet, sat?n al?namayacak kadar pahal?ysa, bunun halka bir yarar? olmayacakt?r. Türkiye Hastanesi olarak bütün bu ilke ve kavramlar?n birle?ti?i noktada duruyoruz; en iyi ve en kaliteli sa?l?k hizmetini, en uygun ekonomik ko?ullarda sunmak için çal???yoruz.

Kusursuz hizmetin kusursuz bilgi ve ileri teknoloji donan?m? gerektirdi?ini hiç ama hiç unutmayaca??z. Yeni proje ve at?l?mlar?m?zla Türkiye Hastanesi?ni daha da geli?tirerek, her zaman sizlere en iyi sa?l?k hizmetini sunan yerde olmaya kararl?y?z. Bu kararl?l?k ve inançla sa?l?kl? bir ya?am diliyoruz.

Sayg?lar?m?zla.

Dünden bugüne Türkiye HastanesiTürkiye Hastanesi?nin hizmet takvimi 1990 y?l?nda ba?lad?. Yönetim ve sa?l?k hizmetlerinin bir bölümün yer ald??? tarihi ana bina, özellikleri korunarak daha i?levsel hale getirildi. Bina ve çevre yerle?imi ile müstesna bahçesi; konusunda uzman ekiplerin çal??malar?yla kapsaml? bir restorasyondan geçirildi. Böylelikle, ülkemize ve ?stanbul?a modern hastanecilik anlay???na uygun, hizmet standard? yüksek, özel hastanecilikte ç???r açan önemli bir kurum kazand?r?lm?? oldu.
Hastanemizin binas?, 1894 y?l?nda, Rag?p Pa?a ba?kanl???nda ve Sultan II. Beyaz?t Han??n vak?f arazisi üzerinde, Sultan II. Abdülhamit Han taraf?ndan, Bulgar tebaya bir ihsan olarak olarak yapt?r?lm??t?. Binada, yap?m amac?na uygun bir anlay??la, Osmanl? döneminden 1988 y?l?na kadar ??Bulgar Hastanesi? faaliyet gösterdi.

22 Nisan 1991 tarihinde, 8. Cumhurba?kan? rahmetli Turgut Özal taraf?ndan resmi aç?l??? yap?larak Türkiye Hastanesi hizmete girdi. Aç?ld??? günden itibaren ?sa?l?kta güvenin adresi?? olmay? ve ??insana hizmeti, Hakk?a hizmet?? bilmeyi, temel ilke olarak kabul eden Türkiye Hastanesi, hizmet standard? ç?tas?n? her gün biraz daha yükselterek ülkemizin önde gelen sa?l?k kurumlar? aras?nda yerini ald?.

augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

Guncel Haberler:
SSK ve BAĞ-KUR mensuplarına duyuru 05-12-2006
Türkıye Hastanesi SSK ve BAĞ-KUR mensuplarına hizmet vermeye başladı!
 devamını okuyunuz
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari